1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พิกัดเพศ
  4. “บ้านพัง” ชีวิตลูกต้องไม่พัง

“บ้านพัง” ชีวิตลูกต้องไม่พัง

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 5 ม.ค. 2020

“บ้านพัง” ชีวิตลูกต้องไม่พัง

เมื่อพ่อแม่ต้องแยกทาง การสร้างความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวและการรับมือให้ลูกไม่กลายเป็นเด็กมีปัญหาทำอย่างไร ฟังคำแนะนำจาก "หมอโอ๋" แพทย์หญิงจิราภรณ์ อรุณากูล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

สรุปความก้าวหน้าสิทธิ LGBT ทั้งในประเทศและต่างประเทศ