ท้อง! วัยทอง

ท้อง! วัยทอง ข้อมูลจากโรงพยาบาลบ้านโคก จ.อุตรดิตย์ พบคนที่มาใช้บริการยุติตั้งครรภ์ ส่วนใหญ่ไม่ใช่วัยรุ่น แต่เป็นคุณแม่บ้านที่เข้าใจว่าหมดประจำเดือนและไม่คุมกำเนิด
 
24 ปี สถานการ์ความรุนแรงในครอบครัว ในมุมพนักงานสอบสวนหญิง