1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พิกัดเพศ
  4. โรงเรียนหญิงล้วนชายล้วนหรือเรียนรวมดี?

โรงเรียนหญิงล้วนชายล้วนหรือเรียนรวมดี?

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 8 ธ.ค. 2019

โรงเรียนหญิงล้วนชายล้วนหรือเรียนรวมดี?

โรงเรียนหญิงล้วนชายล้วนหรือโรงเรียนรวม เรื่องที่พ่อแม่ต้องตัดสินใจ ฟังข้อดี-ข้อด้อย ของโรงเรียนต่างประเภทและแนวทางสนับสนุนการปรับตัวของลูกหลาน จาก "หมอโอ๋" พญ.จิราภรณ์ อรุณากูล กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์โรง พยาบาลรามาธิบดี
 
คู่มือครอบครัวดูแลลูกหลานเพศหลากหลาย จากมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน