1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พิกัดเพศ
  4. ประจำเดือน เรื่องต้องรู้ของวัยพรี-ทีน

ประจำเดือน เรื่องต้องรู้ของวัยพรี-ทีน

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 7 ธ.ค. 2019

ประจำเดือน เรื่องต้องรู้ของวัยพรี-ทีน

ประจำเดือน เรื่องต้องรู้ของวัยพรี-ทีน ฟังประสบการณ์ทำงานเรื่องการสื่อสารความรู้เรื่องสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับเด็กก่อนเข้าสู่วัยรุ่น จาก ชะมัยพร อภิวัฒนพงศ์ อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับภาค สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน