1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พิกัดเพศ
  4. “ความรุนแรงในคู่รัก” สังคมไทยยังเพิกเฉย

“ความรุนแรงในคู่รัก” สังคมไทยยังเพิกเฉย

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 1 ธ.ค. 2019

“ความรุนแรงในคู่รัก” สังคมไทยยังเพิกเฉย

"ความรุนแรงในคู่รัก" สังคมไทยยังเพิกเฉย ผลการศึกษาโดย ปิยกฤตา เครือหิรัญ นิสิตปริญญาเอก แขนงวิชาจิตวิทยาสังคม คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ลูกวัย Pre-teen ยังเป็นลูกแหง่พ่อแม่ทำอย่างไรดี?  คุยกับ "หมอโอ๋" พญ.จิราภรณ์ อรุณากูล ภาควิชากุมารเวชศาตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี