1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พิกัดเพศ
  4. “ธรรมศาสตร์” ดูแลความปลอดภัยสร้างความเข้าใจเรื่องเพศ

“ธรรมศาสตร์” ดูแลความปลอดภัยสร้างความเข้าใจเรื่องเพศ

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 30 พ.ย. 2019

“ธรรมศาสตร์” ดูแลความปลอดภัยสร้างความเข้าใจเรื่องเพศ

"ธรรมศาสตร์" ดูแลความปลอดภัยและสร้างความเข้าใจเรื่องเพศให้นักศึกษาและบุคลากร คุยกับ อ.รณภูมิ สามัคคีคารมย์ กรรมการส่งเสริมความปลอดภัยและสร้างความเข้าใจทางเพศ

ประสบการณ์ช่วยเหลือกรณีละเมิดทางเพศวัยรุ่นพิการทางสติปัญญา โดย นพ.ปัณณธร เลิศเอกธรรม ผอ.โรงพยาบาลเสนางคนิคม อำนาจเจริญ