1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พิกัดเพศ
  4. เลี้ยงลูกสาวอย่างไรไม่ให้ “แก่แดด”

เลี้ยงลูกสาวอย่างไรไม่ให้ “แก่แดด”

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 24 พ.ย. 2019

เลี้ยงลูกสาวอย่างไรไม่ให้ “แก่แดด”

เลี้ยงลูกสาวอย่างไรไม่ให้ "แก่แดด" โดย หมอโอ๋ พญ.จิราภรณ์ อรุณากูล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

"ผู้ชายทำงานบ้าน" มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เปิดประเด็นรณรงค์ลดความรุนแรงในครอบครัว ปี 2562