1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. อาหารต้องห้าม ยิ่งกินยิ่งแก่ : (Health Talk Health Tips)

อาหารต้องห้าม ยิ่งกินยิ่งแก่ : (Health Talk Health Tips)

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 25 พ.ย. 2019

อาหารต้องห้าม ยิ่งกินยิ่งแก่ : (Health Talk Health Tips)

มีอาหารชนิดใดบ้างที่เป็นอาหารต้องห้าม เพราะยิ่งกินจะทำให้ดูยิ่งแก่ 
 
Host : สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
Guest : ผศ.ดร.เอกราช บำรุงพืชน์