1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. การฟื้นฟูสุขภาพดวงตาให้ดีขึ้น

การฟื้นฟูสุขภาพดวงตาให้ดีขึ้น

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 18 พ.ย. 2019

การฟื้นฟูสุขภาพดวงตาให้ดีขึ้น

การใช้สายตามาก ๆ จะทำให้ดวงตาเกิดอาการล้าซึ่งมีผลต่อสุขภาพดวงตาในอนาคต การฟื้นฟูจึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่ใช้สายตาหรืออยู่หน้าจอตลอดเวลา

Host : สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
Guest : ผศ.ดร.เอกราช บำรุงพืชน์