1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พิกัดเพศ
  4. งานหรือครอบครัว ทางที่ต้องเลือกของหญิงยุคใหม่

งานหรือครอบครัว ทางที่ต้องเลือกของหญิงยุคใหม่

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 9 พ.ย. 2019

งานหรือครอบครัว ทางที่ต้องเลือกของหญิงยุคใหม่

"งาน" หรือ "ครอบครัว" ทางที่ต้องเลือกของหญิงยุคใหม่ ณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สสส. หนุนสถานประกอบการร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตครอบครัวคนทำงาน