1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. เคล็ดลับวิธีดูแลใจ

เคล็ดลับวิธีดูแลใจ

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 16 พ.ย. 2019

เคล็ดลับวิธีดูแลใจ

เหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิต นอกจากจะต้องหาทางออกแล้ว ยังต้องดูแลสภาพจิตใจให้เข้มแข็ง เพื่อก้าวผ่านความเลวร้ายนี้ มีเคล็ดลับจากนักจิตวิทยามาบอกให้รู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตใจ


Host : สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
Guest : ดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์