1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. อยากมีใครสักคน แต่ก็ไม่มีสักที ใช้แอปฯดีหรือไม่ : (Health Talk Health Tips)

อยากมีใครสักคน แต่ก็ไม่มีสักที ใช้แอปฯดีหรือไม่ : (Health Talk Health Tips)

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 14 พ.ย. 2019

อยากมีใครสักคน แต่ก็ไม่มีสักที ใช้แอปฯดีหรือไม่ : (Health Talk Health Tips)

หลายคนประสบปัญหาไม่สามารถหาแฟนได้ จึงอยากหันไปหาตัวช่วยผ่านแอปพลิเคชัน แต่ก็ยังลังเลใจว่าจะใช้บริการดีหรือไม่ มีคำตอบให้ฟัง 
 
Host : สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
Guest : ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์