1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. ภาวะหัวใจขาดเลือดของคน Gen-X : (Health Talk Health Tips)

ภาวะหัวใจขาดเลือดของคน Gen-X : (Health Talk Health Tips)

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 6 พ.ย. 2019

ภาวะหัวใจขาดเลือดของคน Gen-X : (Health Talk Health Tips)

Gen X เป็นช่วงวัยของการทำงานที่มีอายุตั้งแต่ 40 - 58 ปี (พ.ศ. 2508-2522) มีความเสี่ยงต่อการเป็นภาวะหัวใจขาดเลือดได้ง่าย เพราะอะไร จะลดปัจจัยเสี่ยงได้อย่างไร 
 
 
Host : สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
Guest : นพ.วิโรจน์ เมืองศิลปศาสตร์