1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. ภาวะหัวใจขาดเลือดของคน Gen-X

ภาวะหัวใจขาดเลือดของคน Gen-X

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 6 พ.ย. 2019

ภาวะหัวใจขาดเลือดของคน Gen-X

Gen X เป็นช่วงวัยของการทำงานที่มีอายุตั้งแต่ 40 - 58 ปี (พ.ศ. 2508-2522) มีความเสี่ยงต่อการเป็นภาวะหัวใจขาดเลือดได้ง่าย เพราะอะไร จะลดปัจจัยเสี่ยงได้อย่างไร

Host : สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
Guest : นพ.วิโรจน์ เมืองศิลปศาสตร์