1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. ชุดตรวจภูมิแพ้ในสุนัข : (Health Talk Health Tips)

ชุดตรวจภูมิแพ้ในสุนัข : (Health Talk Health Tips)

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 3 พ.ย. 2019

ชุดตรวจภูมิแพ้ในสุนัข : (Health Talk Health Tips)

สุขภาพสุนัขเป็นเรื่องสำคัญ ทำให้สัตวแพทย์ไทยคิดค้นผลิตชุดตรวจภูมิแพ้ที่ใช้สำหรับสุนัขได้สำเร็จ ชุดตรวจนี้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

Host : สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
Guest : รศ.ดร.พญ.อัญชลี ตั้งตรงจิตร