1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. พฤติกรรมความรุนแรง ใช่อาการทางจิตหรือไม่ : (Health Talk Health Tips)

พฤติกรรมความรุนแรง ใช่อาการทางจิตหรือไม่ : (Health Talk Health Tips)

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 2 พ.ย. 2019

พฤติกรรมความรุนแรง ใช่อาการทางจิตหรือไม่ : (Health Talk Health Tips)

การแสดงพฤติกรรมของคนที่ชอบใช้ความรุนแรง นำไปสู่การทำร้ายร่างกายและจิตใจ นี่ใช่อาการทางจิตที่ผิดปกติหรือไม่ 

Host : สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
Guest : ดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสว้สดิ์