1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พิกัดเพศ
  4. กระแสค้าบริการทางเพศอาเซียนยุคดิจิทัล

กระแสค้าบริการทางเพศอาเซียนยุคดิจิทัล

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 26 ต.ค. 2019

กระแสค้าบริการทางเพศอาเซียนยุคดิจิทัล

กระแสค้าบริการทางเพศอาเซียนยุคดิจิทัล สำรวจพบหญิงไทยมีทักษะและอำนาจต่อรองเพิ่มขึ้น โดย ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ 
ความเคลื่อนไหวในหลายประเทศ มีการผ่อนคลายกฎหมายเอื้อสิทธิคนทำงานบริการ
กลุ่มฅนวัยใส จังหวัดเชียงใหม่ กับงานส่งเสริม "แม่วัยรุ่น" เข้าถึงสิทธิ-ความช่วยเหลือ