1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พิกัดเพศ
  4. เรียกร้องรัฐแก้ปัญหา “พนักงานบริการ”

เรียกร้องรัฐแก้ปัญหา “พนักงานบริการ”

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 19 ต.ค. 2019

เรียกร้องรัฐแก้ปัญหา “พนักงานบริการ”

เครือข่ายภาคประชาสังคม เรียกร้องรัฐบาลยกเลิก พ.ร.บ.ปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 คืนสิทธิพลเมืองให้คนทำงานบริการทางเพศ
 
วัยรุ่นเป็นเรื่อง "ยุติตั้งครรภ์" คืนอนาคตให้คนวัยเรียน ประสบการณ์ทำงานจาก วิจิตรา วาลีประโคน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์