1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. มองอดีต
  4. การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรของพระมหากษัตริย์ไทย

การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรของพระมหากษัตริย์ไทย

รายการ : มองอดีต

ออกอากาศ 2 พ.ย. 2019

การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรของพระมหากษัตริย์ไทย

การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและการเสด็จพระราชดำเนินเยือนพื้นที่ต่าง ๆ ของพระมหากษัตริย์ไทย เป็นพระราชกรณียกิจหนึ่งเพื่อสำรวจทุกข์สุขของพสกนิกร  ในอดีตที่ผ่านมา มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดบ้าง ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนี้
 
 
Host : เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
Guest : ผศ.ดร.ดินาร์ บุญธรรม