1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หน้าต่างโลก
  4. 1 ใน 3 ของเด็กทั่วโลก กำลังเผชิญภาวะอ้วนหรือไม่ก็ขาดสารอาหาร

1 ใน 3 ของเด็กทั่วโลก กำลังเผชิญภาวะอ้วนหรือไม่ก็ขาดสารอาหาร

รายการ : หน้าต่างโลก

ออกอากาศ 18 ต.ค. 2019