1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พิกัดเพศ
  4. สอนอย่างไร ให้เจ้าตัวเล็กปลอดภัยและเข้าใจเรื่องเพศ

สอนอย่างไร ให้เจ้าตัวเล็กปลอดภัยและเข้าใจเรื่องเพศ

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 13 ต.ค. 2019

สอนอย่างไร ให้เจ้าตัวเล็กปลอดภัยและเข้าใจเรื่องเพศ

สอนอย่างไร ให้เจ้าตัวเล็กปลอดภัยและเข้าใจเรื่องเพศ โดย "หมอโอ๋" พญ.จิราภรณ์ อรุณากูล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
แนวทางการรับมือลูกหลากหลายทางเพศ จากแอดมินเพจ lgbtq+'s mother: แม่ของลูกหลากหลายทางเพศ