1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ภูมิคุ้มกัน
  4. แนวโน้มยกเลิกการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด / คนไทยไม่กลัวฝุ่น PM 2.5 และควันก่อมะเร็งจริงหรือ

แนวโน้มยกเลิกการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด / คนไทยไม่กลัวฝุ่น PM 2.5 และควันก่อมะเร็งจริงหรือ

รายการ : ภูมิคุ้มกัน

ออกอากาศ 10 ต.ค. 2019

แนวโน้มยกเลิกการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด / คนไทยไม่กลัวฝุ่น PM 2.5 และควันก่อมะเร็งจริงหรือ

คลิปเสียงที่คล้ายกัน