1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ทันสื่อ
  4. ปัญหาเรื่องของการเหยียดหยาม กรณีโยชิ-พล่ากุ้ง

ปัญหาเรื่องของการเหยียดหยาม กรณีโยชิ-พล่ากุ้ง

รายการ : ทันสื่อ

ออกอากาศ 13 ต.ค. 2019