1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ภูมิคุ้มกัน
  4. คืบหน้านโยบายเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตร / อย. เรียกคืนยาปฏิชีวนะทาโซซิน / ควรเลิกดื่มชาจากชาซองเพราะมีไมโครพลาสติกหรือไม่

คืบหน้านโยบายเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตร / อย. เรียกคืนยาปฏิชีวนะทาโซซิน / ควรเลิกดื่มชาจากชาซองเพราะมีไมโครพลาสติกหรือไม่

รายการ : ภูมิคุ้มกัน

ออกอากาศ 3 ต.ค. 2019