1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. Sci & Tech
  4. ถอดเรื่องโลกร้อนจากคำพูดของ Gretha Thunberg