1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พิกัดเพศ
  4. วัยรุ่นกับ “ถุงยาง” แค่ความรู้ ยังไม่พอ?

วัยรุ่นกับ “ถุงยาง” แค่ความรู้ ยังไม่พอ?

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 21 ก.ย. 2019

วัยรุ่นกับ “ถุงยาง” แค่ความรู้ ยังไม่พอ?

วัยรุ่นกับ "ถุงยาง" แค่ความรู้ ยังไม่พอ? ฟังประสบการณ์ทำงานจาก ธนัฐชา สมสุข ประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
 
ชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ กับแนวทางการทำงาน "สร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ" ของ สสส.