1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ผจญภัย
  4. ภัยจากออนไลน์ต่อเด็ก

ภัยจากออนไลน์ต่อเด็ก

รายการ : ผจญภัย

ออกอากาศ 29 ก.ย. 2019

ภัยจากออนไลน์ต่อเด็ก

ถึงแม้ระบบออนไลน์ จะมีประโยชน์ในหลายด้าน แต่อาจมีภัยอันตรายแอบแฝงซึ่งสามารถเกิดขึ้นกับเด็กได้หลายรูปแบบ ภัยเหล่านี้จะมาในรูปแบบใด แล้วเราสามารถป้องกันเด็กจากภัยออนไลน์ได้อย่างไร
 
 
Credit:
Host : สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
Radio Producer & Sound Engineer : เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
Graphic : เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์