1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พิกัดเพศ
  4. คนรุ่นใหม่ คิดอย่างไรเรื่องเพศ?

คนรุ่นใหม่ คิดอย่างไรเรื่องเพศ?

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 25 ส.ค. 2019

คนรุ่นใหม่ คิดอย่างไรเรื่องเพศ?

คนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับเรื่องเพศ พูดคุยเกี่ยวกับการสะท้อนแง่คิดผ่านภาพชุด "ความเท่าเทียมทางเพศ 2019" กับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว และความเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิ LGBT ในประเทศญี่ปุ่น