1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พิกัดเพศ
  4. เยียวยา “ข่มขืนในครอบครัว”

เยียวยา “ข่มขืนในครอบครัว”

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 24 ส.ค. 2019

เยียวยา “ข่มขืนในครอบครัว”

เยียวยา "ข่มขืนในครอบครัว" ฟังตัวอย่างความร่วมมือ "คลินิกวัยรุ่น" กับ "บ้านพักเด็กและครอบครัว" เพื่อช่วยเหลือวัยรุ่นที่ประสบปัญหาความรุนแรงทางเพศในครอบครัว ประสบการณ์ทำงานจาก สากีนะห์ อับพันดี พยาบาลประจำศูนย์อนามัยที่ 12 จังหวัดยะลา
 
สิทธิการเลี้ยงดูลูกของครอบครัวเพศหลากหลาย คุยกับ ชุมาพร แต่งเกลี้ยง จากกลุ่มโรงน้ำชา