1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อเป็นความดันโลหิตสูง : (Health Talk Health Tips)

ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อเป็นความดันโลหิตสูง : (Health Talk Health Tips)

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 30 ส.ค. 2019

ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อเป็นความดันโลหิตสูง : (Health Talk Health Tips)

ดูแลตัวเองอย่างไร เมื่อรู้ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง
 
Credit:
Host : สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
Guest : พญ.กิตติยา ศรีเลิศฟ้า
Radio Producer & Sound Engineer : เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
Graphic : เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์