1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. วิถีชาติพันธุ์ไทในล้านนา
  4. ประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อของชาติพันธุ์ไทขืน

ประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อของชาติพันธุ์ไทขืน

รายการ : วิถีชาติพันธุ์ไทในล้านนา

ออกอากาศ 6 ต.ค. 2019

ประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อของชาติพันธุ์ไทขืน

ประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อของชาวไทขืนเช่น การอยู่เดือน, แอ่วหาบ, งานศพ, การไหว้ผีปู่ย่าและพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหล่านี้ล้วนสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ พิธีกรรมเหล่านี้มีความสำคัญอย่างไร และปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยหรือไม่
 
 
Credit:
Host : วีรยุทธ์ จันทร์มหเสถียร
Guest : ดร.กรด เหล็กสมบูรณ์
Radio Producer & Sound Engineer : เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
Graphic : เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์