รักเลือกได้

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 22 ส.ค. 2019

รักเลือกได้

จะเลือกความรักอย่างไรให้ตนเองมีความสุข แล้วจริงหรือไม่เมื่ออายุมากขึ้นจนตัวเลือกน้อยลง รักใครก็ได้ที่เข้ามาไม่สามารถที่จะเลือกรักได้อีกแล้ว
 
Credit:
Host : สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
Guest : ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์
Radio Producer & Sound Engineer : เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
Graphic : เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์