1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พิกัดเพศ
  4. จุดเปลี่ยน "ภูมิทัศน์แห่งเซ็กซ์"

จุดเปลี่ยน "ภูมิทัศน์แห่งเซ็กซ์"

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 17 ส.ค. 2019

จุดเปลี่ยน "ภูมิทัศน์แห่งเซ็กซ์"

ความเสี่ยงวัยรุ่นชายใน "แอปนัดยิ้ม" ฟังประสบการณ์ดูแลสุขภาพทางเพศคนวัยเรียนที่ใช้แอปพลิเคชันหาคู่นอน โดย อริยกฤตณ์ ขาวด้วง อาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดกระบี่

บริการทางเพศร่วมสมัยในโลกออนไลน์ คุยกับ อ.นัฐวุฒิ สิงห์กุล จากภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร