1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. เกษตรบ้านเรา
  4. ทุเรียนเริ่มประสบปัญหาด้านราคา

ทุเรียนเริ่มประสบปัญหาด้านราคา

รายการ : เกษตรบ้านเรา

ออกอากาศ 18 ส.ค. 2019

ทุเรียนเริ่มประสบปัญหาด้านราคา

ความนิยมทุเรียนของชาวจีน ทำให้เกษตรกรไทยแห่ปลูกกันจำนวนมากในทั่วประเทศ หวังจะได้ราคาดีแต่ขณะนี้บางพื้นที่ราคากลับตกต่ำกว่าที่หวัง พ่อค้าบางคนถึงกับบอกว่า ในอีก 2 - 3 ปี ตลาดทุเรียนไทยจะล่มสลาย โดยราคาทุเรียนภาคใต้เฉพาะพันธุ์หมอนทองขณะนี้่จำหน่ายตำ่กว่ากิโลกรัมละ 50 บาท
 
 
Credit:
Host : ธรณินทร์ เทพวงค์
Radio Producer & Sound Engineer : ธรณินทร์ เทพวงค์
Graphic : เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์