1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พิกัดเพศ
  4. วัยรุ่นเสพยา อีกกลุ่มเสี่ยงเรื่องเพศ

วัยรุ่นเสพยา อีกกลุ่มเสี่ยงเรื่องเพศ

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 10 ส.ค. 2019

วัยรุ่นเสพยา อีกกลุ่มเสี่ยงเรื่องเพศ

วัยรุ่นเสพยา อีกกลุ่มเสี่ยงเรื่องเพศ ฟังมุมมองและแนวทางการดูแลช่วยเหลือโดย คนางค์ ภูมิภมร พยาบาลประจำศูนย์บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน รพ.กระบี่
 
สุขภาวะทางเพศเด็กชายขอบ คุยกับ ทิพวัลย์ โมกภา ผู้จัดการสำนักงานภาคอีสาน มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์

คลิปเสียงที่คล้ายกัน