1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ภูมิคุ้มกัน
  4. แนวคิดให้ผู้ป่วยนำใบสั่งยาไปรับยาที่ร้านขายยา / ยกเลิกสารเคมีกำจัดศัตรูพืช / อาหารแปรรูป

แนวคิดให้ผู้ป่วยนำใบสั่งยาไปรับยาที่ร้านขายยา / ยกเลิกสารเคมีกำจัดศัตรูพืช / อาหารแปรรูป

รายการ : ภูมิคุ้มกัน

ออกอากาศ 7 ส.ค. 2019

แนวคิดให้ผู้ป่วยนำใบสั่งยาไปรับยาที่ร้านขายยา / ยกเลิกสารเคมีกำจัดศัตรูพืช / อาหารแปรรูป

คลิปเสียงที่คล้ายกัน