1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ครบเครื่องเรื่องบ้าน
  4. คืบหน้าข้อพิพาทอาคารสูงในซอยกับชุมชน

คืบหน้าข้อพิพาทอาคารสูงในซอยกับชุมชน

รายการ : ครบเครื่องเรื่องบ้าน

ออกอากาศ 3 ส.ค. 2019

คืบหน้าข้อพิพาทอาคารสูงในซอยกับชุมชน

การก่อสร้างอาคารสูง ในซอยที่มีความกวามกว้างของถนนไม่ถึง 10 เมตร ตลอดสาย นั้น ผิดกฏหมายควบคุมอาคาร  แต่มีกรณีข้อพิพาทเกิดขึ้น ระหว่างประชาชนในซอยร่วมฤดี กรุงเทพฯ กับอาคาร 2 หลัง จนล่าสุดศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้รื้อถอนอาคาร  แต่ก็ยังไม่มีการดำเนินการใด ๆ  และมีความพยายามในการจะรังวัดความกว้างของถนนใหม่ จึงเป็นที่มาของการยื่นหนังสือคัดค้านการรังวัดใหม่