1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ครบเครื่องเรื่องบ้าน
  4. การก่อสร้างอาคารริมน้ำ

การก่อสร้างอาคารริมน้ำ

รายการ : ครบเครื่องเรื่องบ้าน

ออกอากาศ 20 ก.ค. 2019

การก่อสร้างอาคารริมน้ำ

จากกรณีศาลาริมน้ำแม่กลองถล่มและสไลด์ลงแม่น้ำ ทำให้ผู้ใช้อาคารได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีก เราต้องสำรวจอาคารริมน้ำที่มีอยู่โดยเฉพาะอาคารสาธารณะ  และทบทวนการออกแบบ ก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัย