1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พิกัดเพศ
  4. วัยรุ่น (ไม่) ทันโรค

วัยรุ่น (ไม่) ทันโรค

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 13 ก.ค. 2019

วัยรุ่น (ไม่) ทันโรค

นักเรียนชายเชื่อ "เซ็กซ์ประตูหลัง" ไม่เสี่ยง สุดท้ายติดโรคจากคู่นอนออนไลน์ ฟังประสบการณ์ทำงานจาก เบญจมาศ วิเชียรประศาสน์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ท่าชุมพล ราชบุรี

ผู้หญิงม้ง-ผู้หญิงมุสลิม กับทางออกจากความรุนแรงในครอบครัว โดย ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล