1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ภูมิคุ้มกัน
  4. ห้างงดแจกถุงพลาสติกหวังลดขยะ / ผู้ได้รับผลกระทบทางการแพทย์ เรียกร้องชดเชย กรณี รพ. วินิจฉัย HIV ผิดพลาด / กัญชาบำบัดไมเกรนได้จริงหรือ

ห้างงดแจกถุงพลาสติกหวังลดขยะ / ผู้ได้รับผลกระทบทางการแพทย์ เรียกร้องชดเชย กรณี รพ. วินิจฉัย HIV ผิดพลาด / กัญชาบำบัดไมเกรนได้จริงหรือ

รายการ : ภูมิคุ้มกัน

ออกอากาศ 4 ก.ค. 2019