1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พิกัดเพศ
  4. ยูเอ็นกำหนด “ล่วงละเมิดผู้สูงวัย” เป็นวาระโลก

ยูเอ็นกำหนด “ล่วงละเมิดผู้สูงวัย” เป็นวาระโลก

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 22 มิ.ย. 2019

ยูเอ็นกำหนด “ล่วงละเมิดผู้สูงวัย” เป็นวาระโลก

ยูเอ็นกำหนด "การล่วงละเมิดทางเพศผู้สูงวัย" เป็นวาระโลก
 
การยุติตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ทางเลือกสำหรับปัญหาท้องวัยรุ่น
โดย รัชนี ลักษิตานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 5 กรมอนามัย