1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ภูมิคุ้มกัน
  4. สทน. ชี้แจงเคยตรวจบัตรพลังงานปี2559 พบสารกัมมันตรังสี / เครือข่ายผู้บริโภค ร้องสอดกรณี สมาคม รพ. เอกชน ฟ้องศาลปกครองยกเลิกประกาศคุมราคายา ค่ารักษา /เลี่ยงแก่

สทน. ชี้แจงเคยตรวจบัตรพลังงานปี2559 พบสารกัมมันตรังสี / เครือข่ายผู้บริโภค ร้องสอดกรณี สมาคม รพ. เอกชน ฟ้องศาลปกครองยกเลิกประกาศคุมราคายา ค่ารักษา /เลี่ยงแก่

รายการ : ภูมิคุ้มกัน

ออกอากาศ 17 มิ.ย. 2019

สทน. ชี้แจงเคยตรวจบัตรพลังงานปี2559 พบสารกัมมันตรังสี / เครือข่ายผู้บริโภค ร้องสอดกรณี สมาคม รพ. เอกชน ฟ้องศาลปกครองยกเลิกประกาศคุมราคายา ค่ารักษา /เลี่ยงแก่