1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พิกัดเพศ
  4. วัยรุ่นท้องทิ้งเด็ก “สื่อ” ต้องไม่ซ้ำเติม

วัยรุ่นท้องทิ้งเด็ก “สื่อ” ต้องไม่ซ้ำเติม

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 15 มิ.ย. 2019

วัยรุ่นท้องทิ้งเด็ก “สื่อ” ต้องไม่ซ้ำเติม

วัยรุ่นท้อง ทิ้งเด็ก "สื่อ" ต้องไม่ซ้ำเติมผู้ประสบปัญหา เสียงจากผู้จัดบริการสุขภาพ กิรณา กัลยบุตร พยาบาล โรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ