1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ครบเครื่องเรื่องบ้าน
  4. ซื้อบ้านจัดสรรมีปัญหา สัญญาไม่เป็นธรรม บ้านชำรุดซ่อมไม่ดี แก้ปัญหาอย่างไร

ซื้อบ้านจัดสรรมีปัญหา สัญญาไม่เป็นธรรม บ้านชำรุดซ่อมไม่ดี แก้ปัญหาอย่างไร

รายการ : ครบเครื่องเรื่องบ้าน

ออกอากาศ 1 มิ.ย. 2019