โรคลมแดด

ฮีทสโตรก (Heat Stroke) หรือโรคลมแดด ถือเป็นอีกโรคที่มักเกิดขึ้นในช่วงน่าร้อน วันนี้จะพามาทำความรู้จักว่าลักษณะอาการเป็นอย่างไร มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด และเด็ก ๆ ควรจะรับมือเบื้องต้นกับมันอย่างไร