1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ภูมิคุ้มกัน
  4. สธ. ห้ามขายขนมผสมกัญชาในไทยใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้น /ของแถมจากอาหารจานด่วน

สธ. ห้ามขายขนมผสมกัญชาในไทยใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้น /ของแถมจากอาหารจานด่วน

รายการ : ภูมิคุ้มกัน

ออกอากาศ 26 เม.ย. 2019

สธ. ห้ามขายขนมผสมกัญชาในไทยใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้น /ของแถมจากอาหารจานด่วน