1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พูดจีนได้ง่ายจัง
  4. พูดจีนได้ง่ายจัง ตอนที่ 2 รับผู้โดยสารจีนขึ้นแท็กซี่ (2)

พูดจีนได้ง่ายจัง ตอนที่ 2 รับผู้โดยสารจีนขึ้นแท็กซี่ (2)

รายการ : พูดจีนได้ง่ายจัง

ออกอากาศ 6 เม.ย. 2019

พูดจีนได้ง่ายจัง ตอนที่ 2 รับผู้โดยสารจีนขึ้นแท็กซี่ (2)

คลิปเสียงที่คล้ายกัน