1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. หมอให้ยาหลอก แต่ทำไมอาการดีขึ้น [Cut]