1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. Science Today
  4. ความเปลี่ยนไปของเมืองและชนบทกับคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความเปลี่ยนไปของเมืองและชนบทกับคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายการ : Science Today

ออกอากาศ 26 ส.ค. 2016

ความเปลี่ยนไปของเมืองและชนบทกับคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คลิปเสียงที่คล้ายกัน