1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. คิดบนรอยต่อ
  4. ส่องความเหลื่อมล้ำ เห็นอะไรมากกว่าเรื่องรวย-จน

ส่องความเหลื่อมล้ำ เห็นอะไรมากกว่าเรื่องรวย-จน

รายการ : คิดบนรอยต่อ

ออกอากาศ 19 ธ.ค. 2018